Przejdź do głównej zawartości

🗂️ Łączenie z SFTP przez WinSCP

Instalacja WinSCP

Udaj się na stronę WinSCP , a następnie kliknij przycisk "DOWNLOAD WINSCP".

DOWNLOAD WINSCP

Następnie uruchom okno instalatora i nie zmieniaj podstawowej konfiguracji.

Po zakończeniu instalacji, uruchom WinSCP.

Połączenie z serwer przez WinSCP

Po uruchomieniu WinSCP otworzy się okno z prośbą o wprowadzenie danych logowania.

Wybierz opcję "Nowe połączenie" z menu po lewej stronie.

Connect

W panelu panel.zenway.pl przejdź do zakładki "Łącze SFTP", a następnie odnajdź sekcję "Dane Do Połączenia SFTP".

INFO-SFTP

Skopiuj wartość "ADRES SERWERA" np. sftp://127.0.0.1:2022 i wklej w pole "Nazwa hosta".

Adres-server

Skopiuj wartość "NAZWA UŻYTKOWNIKA" i wklej w pole "Nazwa użytkownika".

"Hasło" Skopiuj wartość "Hasło" i wklej w pole "Hasło".

Zaznacz opcje "Zapisz hasło (nie polecane)", dzięki temu nie będziesz musiał co logowanie wpisywać na nowo hasła.

Następnie kliknij przycisk "OK".

Save-WinSCP

Teraz wybierasz z menu po lewej stronie zapisany serwer, a następnie klikasz "Logowanie".

login

Gratulacje ❤️, własnie podłączyłeś się z sftp swojego serwera!